Jakie badania można u nas wykonać?

DIAGNOSTYKA:

  • BADANIA KRWI
  • BADANIA MOCZU
  • BADANIA KAŁU
  • POBIERANIE I OCENA ZESKROBIN, WYMAZÓW
  • BIOPSJE CIENKO-, GRUBOIGŁOWE
  • BADANIA HISTOPATOLOGICZNE
  • CYFROWE RTG
  • USG
  • ENDOSKOPIA